Hoe kies je de juiste Microsoft Power BI versie?  - I-Experts (2022)

Hoe kies je de juiste Microsoft Power BI versie? - I-Experts (1)

Meindert-Jan Waardenburg

Directeur

Hoe kies je de juiste Microsoft Power BI versie? - I-Experts (2)

Met Microsoft Power BI maak je eenvoudig en snel data rapportages van verschillende grote datasets. Het heeft slimme functies zoals automatisch verversen van je data en het gemakkelijk transformeren en opschonen van data. Of het delen van dashboards waar en wanneer jij maar wilt. Met de uitgebreide mogelijkheden van Power BI kun je veel tijd besparen. Wij helpen jesnel op weg met de tien meest gestelde vragen overMicrosoft Power BI en de verschillende Microsoft BI varianten.

1. Watis het verschil tussenMicrosoft Power BI Desktopen Power BI-Service?

Microsoft Power BI Desktop is een gratis variant van Power BI die op je lokale computerkan installeren. Hiermee kun je verbinding maken en koppelen met lokale- en online gegevens die getransformeerd en gevisualiseerd kunnen worden in dashboards en rapporten. Power BI Desktopwordtmaandelijks bijgewerkt en alleen de meest recente versie van de applicatie wordt ondersteund.

Naast Microsoft Power BI Desktop, datlokaal op jouw computer draait,bestaaterook de Microsoft Power BI-service:ook wel Power BI Online genoemd. Dezeserviceisvanuit decloudtoegankelijkenbiedt ondersteuning voor rapportbewerking en samenwerking tussen teams en organisaties.Power BI-service wordt in het bedrijfsleven vaak ingezetvoorhet delen van dashboards en rapporten.Het kunnenbewerkenvan rapporten in decloudiswel beperkt. Net zoals de modellering van gegevensbronnen.

Leer en lees alles over de 7 stappen naar een datagedreven organisatie met Power BI:

Hoe kies je de juiste Microsoft Power BI versie? - I-Experts (3)

Download de gratis whitepaper!

In 7 stappen naar een datagedreven organisatie met Power BI

Laat je data voor jou werken. Je krijgt een praktisch stappenplan, waarmee je een goede, veilige basis hebt om aan de slag te gaan met data en Power BI!

2.Het verschil tussen Microsoft Power BI Pro en Power BI Premium?

Naast Microsoft Power BI Desktop zijn er een aantal licentievariantenbinnen het Power BI gamma. Maar hoe weet je welkevarianthet beste aansluit bij jouw organisatie?

Power BI Pro is een licentie per maand per gebruiker. De limieten van opslag, rapport grootte en aantalrefreshesper dag zijnhetzelfde als bij BI Desktop. Power BI Pro maakt het verschil door het delen van rapporten en dashboards met andere gebruikers met een Pro licentie mogelijk te maken. Integratie met andere Microsoft applicaties zoals Microsoft Teams enSharePointis nu ook een optie.

De Microsoft Power BI Pro licentie is de meest voorkomende bij zowel kleine als grote organisaties. Wel moet elke gebruiker die rapporten of dashboards wil inzien dan een licentie hebben.

Een andere optie is de Power BI Premium licentie. Hierbijgaat het niet om een licentie per gebruiker maar eenbedrijfsbredelicentie op basis van capaciteit. De capaciteit van deze licentie is dan ook vijf keer zo groot dan bij Desktop of Pro licenties. Om zo een zogenaamde PremiumWorkspacete creëren voor de organisatie. MicrosoftAzurefunctioneert hierbij alscloudopslagoplossingvoor alle online services. Daarnaast krijg je toegang tot de Power BI server zodat data on-premisesopgeslagen kan worden.

Een BI Premium licentie kost meer dan een Pro-licentie; circa4.250 euro per maand. Daarnaast is het ook een vereiste dat alle gebruikers van Premium een Pro-licentie hebben. Deze licentie is nodig voor het maken van rapporten en dashboards. Gebruikers met een Desktop licentie kunnen deze visualisaties slechts bekijken en gebruiken.

3. Wathoudt Power BI Embeddedin?

Met Microsoft Power BI Embeddedis het mogelijk omdashboards en rapportagesvanuit Power BI in te sluiten in eigen applicaties of portals.Zoals rapporten bekijkenbinnen een eigen intranet.

Voor deze functie is eenBIPro-licentie vereist met een hoofdgebruiker of een service-principal. Dit account wordtbinnen Power BI Embeddedook wel het Master Account genoemden is vergelijkbaar met eenWindowsserviceaccount.Dit accountfungeert als verbindende factor tussen jouw applicatie en MS Power BI.

Microsoft Power BI Embedded is gericht opISV’s(independent softwarevendors) en ontwikkelaars. Omzobijvoorbeeld rapporten te kunnen delen met klanten. Zij hoeven dan dus geen BI account – of überhaupt enige kennis over Power BI – te hebben om rapporten en dashboards te bekijken. De beheerder van de applicatie heeft dus volledige zeggenschap over de authenticatie en autorisatie van de gebruiker.

Tot slot is het erg belangrijk dat er genoeg capaciteit is binnen de Power BI app om zo snel rapporten te kunnen renderen en bekijken. Capaciteit voor Microsoft Power BIEmbeddedkan gekocht worden via MicrosoftAzure. Zo kun je optimaal gebruik maken van de mogelijkhedenen performancevan MicrosoftAzurevoor Power BI Embedded. Power BI Embedded wordt gefactureerd op basis van een uurtarief. Dit uurtarief is op zijn beurt weer gebaseerd op het type en aantal geïmplementeerde knooppunten in de applicatie. Een compleet overzicht van de prijzen.

4. Wat is een Microsoft BI Report Server?

Power BI Report Servers zijn on-premisesrapportservers met eenwebportalwaarin rapporten enKPI’svanuit Microsoft Power BIweergegeven en beheerd kunnen worden. Er worden hulpprogramma’s aangeboden om bijvoorbeeld gepagineerde of mobiele rapporten enKPI’ste maken. Via webbrowsers, mobiele apparaten of via een e-mailbericht kunnen gebruikers toegang krijgen tot deze rapporten.

Met de BI Premium licentie krijg je toegang tot deze server. Hiermee kan een implementatie worden gemaakt waarin declouden de serveromgeving gemengd zijn. Via eenwebportalkrijg je op een veilige manier toegang tot rapporten, dashboards enKPI’s. Al deze elementen staan in mappen en inhoud wordt per type gegroepeerd. Zo worden verschillende typen rapporten, gegevenssets en Excel-werkmappen onderscheiden.

Als je gebruik maakt van programmeerfuncties van de Power BI Report Server,kunnen rapporten worden uitgebreid en aangepast metAPI’skoppelingenvoor het uitbreiden of integreren van gegevens.

5. Biedt BI ondersteuning voor mobiele apparaten?

Power BI beschikt over systeemeigen apps voor zowel Android-, iOS- als Windows 10-apparaten. Op deze manier kun je rapportenen dashboardsbekijken vanaf je telefoon, tablet of laptop en kan jealtijd en overal jouwdata bewaken. Met beheerfuncties voor mobiele apparaten en tools zoals MicrosoftIntunehoud je de data van je organisatie veilig.

Het delen en bekijken van rapporten en dashboards is eenvoudig op mobiele apparaten. Hierdoor kunnen medewerkers actuele data bekijken. Waar ze ook zijn, op elk device. Ontvang pushmeldingen en persoonlijke data waarschuwingen op je apparaat zodat je op de hoogte blijft van belangrijke veranderingen.

6. Welke browsers ondersteunen Power BI?

Microsoft Power BI werkt het beste met moderne browsers. Indien er met een oudere browser, zoals Microsoft Internet Explorer, wordt gewerkt kan dit invloed hebben op de prestaties van de applicatie. Er wordt dan ook ten zeerste aan om geen Internet Explorer te gebruiken maar liever een browser zoals MicrosoftEdge, een recente versie van Chrome, Safari of Firefox. Internet Explorer 11 is ook nog een optie, echter worden sommige complexere functies niet ondersteund in deze browser.

Belangrijk om te weten is dat Power BI niet functioneert in browsers inAppleiOS10 of eerdere versies.

7. Hoe leer ik te werken met Microsoft Power BI?

Power BI is in beginsel een goed te begrijpen applicatie. Met behulp van de MS Power BI training is het nog eenvoudiger om met de applicatie aan de slag te gaan: Microsoft Power BI training

Met een reeks van modules over aparte onderwerpen ga je stap voor stap aan de slag om kennis te maken met Power BI en hoe je de functionaliteiten van het programma het best kan toepassen: Microsoft documentatie

Met Microsoft Learn leer je nieuwe vaardigheden ontdekken en kan je erachter komen hoe MS Power BI jouw organisatie efficiënter kan maken: Microsoft Learn

Meer behoefte aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning? I-Experts helpt organisaties met de implementatie van Power BI en ondersteunt bij het koppelen van databronnen, instellen van rapportages en consultancy voor kennisontwikkeling binnen de organisatie

Neem contact op met één van onze specialisten.

8. Wat heb ik als zakelijke gebruiker nodig om de BI-service te gebruiken?

Ontvang je rapporten en dashboards van collega’s?Bekijkendoe je via de online- of mobiele versie van de applicatie. Respectievelijk Power BI Desktop en Power BI-Service.

Als jouw organisatie over Microsoft Power BI Pro-licenties of een Premium licentie beschikt, heb je alleen een webbrowser en referenties nodig. Dit houdt in dat jouw Pro-licentie geautoriseerd moet zijn om de inhoud te kunnen bekijken.

Heb je alleen een gratis BI Desktop licentie? Dan kun je de rapporten en dashboards van anderen helaas niet inzien. Overweeg dan een upgrade naar een Pro-licentie om wel over deze functie te kunnen beschikken.

9. Hoe kan ik BI in mijn organisatie beheren?

Voor degenen met de rol van beheerder binnen Microsoft Power BI is er een Power BI-beheerportalbeschikbaar. Om gebruik te maken van dit portal moet het account als Globale Beheerder worden aangemerkt. Ofde rol van BI-servicebeheerdermoetaan je accountworden toegewezen.Ook is er een koppeling naar het Microsoft 365-beheercentrum waar gebruikers en groepen te beheren zijn.

Qua beheer en beschermingzijnermetrische gegevens over het gebruiktemonitoren. Zo kan je zien welke dashboards en rapporten er binnen de organisatie worden bekeken. Ook is per gebruiker te zien over hoeveel dashboards en rapporten – zowel eigen als gedeeld- zij beschikken.

In het beheercentrum van Microsoft kunnen gebruikers worden toegevoegd, verwijderd of hersteld. Ook kunnen licenties worden toegewezen, activiteit worden bekeken en groepen worden aangemaakt en beheerd.

10. Wat kost Power BI?

Er zijn verschillende licenties beschikbaar met eigen unieke functionaliteiten. Microsoft Power BI Desktop is gratis te gebruiken. De Power BI Server – welke in decloudfunctioneert – is ook kosteloos. Als je een stap verder gaat, kom je uit bij Power BI Pro. De kosten voor deze licentie wordt per maand per gebruiker gefactureerd. De kosten zijn€8,40per gebruiker per maand.

Microsoft Power BI Premium wordt per maand, per toegewezen reken- en opslagresource in decloudmét een jaarabonnement gefactureerd. Dit is eenbedrijfsbredelicentie die begint bij zo’n€4.250in de maand. Hierbij is het wel een vereiste dat alle gebruikers die rapporten of dashboards willen maken een BI Pro-licentie hebben. Benieuwd naar wat de kosten voor jouw MS Power BI licentie zullen zijn? Bekijk dan het Power BI prijsoverzicht.

Tot slot: Power BI succesvol inzetten

Wil je niet opnieuwhet wieluitvinden en meteen concreet aan de slag kunnen met Microsoft Power BI?Maak dan gebruik van de ervaring en kennis van onze Power BI experts. Zij adviseren zodat je de oplossing op maat krijgt voor jouw situatieen maximaal van de voordelen kunt profiteren.

Hoe kies je de juiste Microsoft Power BI versie? - I-Experts (4)

Download de gratis whitepaper!

In 7 stappen naar een datagedreven organisatie met Power BI

Laat je data voor jou werken. Je krijgt een praktisch stappenplan, waarmee je een goede, veilige basis hebt om aan de slag te gaan met data en Power BI!

PrevVorige Microsoft Power BI: Any data, any day, anywhere

VolgendeVan SharePoint naar Microsoft TeamsNext

Office verdwijnt en gaat op in Microsoft 365

Op zoek naar het vertrouwde Office-icoontje? Dat kan je als het goed is binnenkort niet meer vinden. Microsoft brengt namelijk de bekende Office 365-producten allemaal onder in de merknaam Microsoft 365. Je vertrouwde applicaties zoals Word, Excel, Outlook en Powerpoint en nog veel meer blijven gewoon bestaan, maar de groepsnaam ‘office’ komt te vervallen.

Lees verder »

5 problemen die Power Apps oplost

Niet afhankelijk zijn van apps van derden, maar zelf op een laagdrempelige manier je zakelijke software in elkaar zetten. Klinkt een beetje als een utopie, toch? Met behulp van Power Apps is niets minder waar. Microsoft ontwikkelde Microsoft Power Apps als oplossing voor het ontwikkelen van no-code en low-code zakelijke apps zonder dat je daar professionele ontwikkelaars bij nodig hebt.

Lees verder »

Alles over Power Apps

Niet afhankelijk zijn van apps van derden, maar zelf op een laagdrempelige manier je zakelijke software in elkaar zetten. Klinkt een beetje als een utopie, toch? Met behulp van Power Apps is niets minder waar. Microsoft ontwikkelde Microsoft Power Apps als oplossing voor het ontwikkelen van no-code en low-code zakelijke apps zonder dat je daar professionele ontwikkelaars bij nodig hebt.

Lees verder »

Top Articles

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated: 11/14/2022

Views: 6526

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.