Uživatelský manuál WatchPower - PDF Stažení zdarma (2023)

Transkript

1 Uživatelský manuál WatchPower Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, Nymburk, IČ , DIČ CZ

2 Řídící a monitorovací program invertoru Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, Nymburk, IČ , DIČ CZ

3 1. Představení WatchPower 1.1. ÚVOD WatchPower je monitorující software pro invertory, který současně sleduje více zařízení prostřednictvím sériového portu. Mezi hlavní funkce monitorujícího softwaru WatchPower patří záznam dat zařízení, varovných zpráv, chybových zpráv a nastavování parametrů zařízení Funkce Automatický a průběžný sběr dat zařízení a zabezpečené ukládání datových záznamů Grafické zobrazení dat pro rychlé a jednoduché čtení Varovná upozornění nebo chybová hlášení prostřednictvím mobilního Messengeru, zpráv v systémové liště a u Jednoduchá diagnostika díky statistice událostí Podporuje online i manuální upgrade 2. Instalace a odinstalace WatchPower 2.1. Systémové požadavky Alespoň 512 MB fyzické paměti (doporučeno 1 GB) Alespoň 2 GB prostoru na pevném disku Administrátorské oprávnění Více než 32-bitové barvy a alespoň 1280 x 800 rozlišení obrazovky nebo více Volný komunikační port Platformy podporované softwarem: * Windows XP/2000/2003/Vista/2008 (32-bit & 64-bit) Windows 10/7/8 (32-bit & 64-bit) Windows SBS 2011 Linux RedHat 8, 9 Linux RedHat Enterprise AS3, AS5, AS6 (32-bit) Linux RedHat Enterprise AS6 (64-bit) Linux RedHat Enterprise 5.2 (32-bit & 64-bit) Linux SUSE 10 (32-bit & 64-bit) Linux Cent OS 5.4 (32-bit) Linux Ubuntu 8.X, 9.X, 10.X (32-bit) Linux Ubuntu 10.X (64-bit) Linux Ubuntu (32-bit & 64-bit) Linux Fedora 5 Linux OpenSUSE 11.2 (32-bit & 64-bit) Linux Debian 5.x, 6.x (32-bit) Linux Debian 6.x (64-bit)

4 1

5 2.2. Instalace softwaru Krok 1 Po kliknutí na instalaci, zobrazí proces instalace. Viz diagram 2-1. Diagram 2-1 Krok 2 Vyberte jazyk a klikněte na OK, jak je uvedeno na diagramu 2-2. Diagram 2-2 Krok 3 Klikněte na Next pro zobrazení další obrazovky podle diagramu 2-3.

6 Diagram 2-3

7 Krok 4 Klikněte na tlačítko Choose pro změnu adresáře. Jakmile vybere instalační adresář, klikněte na Next tlačítko. Viz diagram 2-4. Diagram 2-4 Krok 5 Vyberte složku pro složku pro zástupce a klikněte na tlačítko Next. Viz diagram 2-5. Diagram 2-5

8 Krok 6 Zobrazí shrnutí před instalací. Klikněte na tlačítko Install pro začátek instalace, viz diagram 2-6. Diagram 2-6 Krok 7 Probíhá instalace. Viz schéma 2-7. Diagram 2-7

9 Krok 8 Klikněte na tlačítko Done pro dokončení instalace. Viz schéma 2-8. Diagram 2-8 Poznámka: Před instalací nové verze softwaru prosím odinstalujte předchozí verzi Odinstalace softwaru Prosím vyberte Start >> Všechny programy >> WatchPower >> Odintalovat program Poté sledujte instrukce na obrazovce a odinstalujte software. Poznámka: Před odinstalací softwaru je třeba ukončit všechny softwarové programy a přihlásit se jako Administrátor! V jiném případě nebude odinstalace úspěšná. 3. Aplikace v systémové liště 3.1. Po spuštění Instalátor na vaší ploše vytvoří ikonu WatchPower. Viz schéma 3-1. Poklikejte na ikonu. Spustí se software a zobrazí se ikona v systémové liště. Po kliknutí pravým tlačítkem myši se zobrazí nabídka funkcí. Viz diagram 3-2. Diagram 3-1

10 Diagram Konfigurace Upgrade softwaru Pro detailní konfiguraci online upgrade viz digaram 3-3. Specifikujte URL souborů updatu: Toto je adresář online update softwaru. Prosím neměňte ji, pokud vám to výrobce softwaru nedoporučil. Ukládání souborů do: Adresář k uložení souborů na váš pevný disk. Online auto-update: Pokud je zvoleno, automaticky zkontroluje dostupnost nových verzí každou hodinu. Při konfigurace online upgradu se řiďte instrukcemi níže: 1. Vyberte Apply the proxy configuration. 2. Vložte IP adresu a port serveru. 3. V případě, že je požadována ID identifikace, vyberte Enable authentication a vložte uživatelské jméno a heslo. Test spojení: Klikněte pro otestování správnosti nastavení. Diagram 3-3

(Video) how to connect inverters to monitoring platform via wireless communication (Wifi) by WatchPower App

11 Uložení konfigurace Klikněte na Apply tlačítko k uložení všech změn na stránce Konfigurace. Klikněte na Cancel pro zrušení změn Upgrade softwaru Upgrade softwaru zahrnuje online upgrade a manuální upgrade. Online upgrade: Klikněte na Online Upgrade pro zjištění dostupnosti poslední verze softwaru. V případě dostupnosti nové verze se automaticky stáhne a provede upgrade. Viz schéma 3-4. Diagram 3-4 Manuální upgrade: Uživatelé mohou upgradovat software manuálně. Řiďte se následujícími kroky: 1. Klikněte na Manually Upgrade v nabídce funkcí. Viz schéma 3-5. Diagram Klikněte na Browse pro výběr adresáře. Poté klikněte na Upgrade pro upgrade softwaru. Viz schéma SNMP manager Diagram 3-6

12 SNMP Manager je program pro WatchPower software. Uživatelé mohou hledat a provozovat SNMP zařízení v LAN pomocí tohoto rozhraní. WatchPower bude automaticky hledat a monitorovat tato SNMP zařízení. Prosím otevřete SNMP Manager kliknutím pravého tlačítka myši na ikonu. Obsahuje čtyři části, jak je ilustrováno níže: A. Function menu nabízí kompletní soubor nástrojů pro navigaci a nastavení grafického rozhraní. B. SNMP device list zahrnuje seznam všech SNMP zařízení umístěných na IP addrese. C. Configuration area zahrnuje nastavení IP, online upgrade, správa hesel, a statickou adresu. D. Output window zobrazuje všechny zprávy provedených kroků SNMP Device List Přednastavená hodnota v okně představuje IP adresu PC. Například, pokud je IP adresa PC , zobrazí v seznamu po prvním spuštění SNMP manageru. Scan Lze vložit specifickou IP adresu a kliknout na tlačítko Scan pro zahájení hledání. Přidat Klikněte na tlačítko Add a zobrazí se vyskakovací okno s žádostí o vložení specifickou IP adresu. Poté klikněte na tlačítko Apply pro přidání IP adresy (podsítě). Viz diagram 3-7. Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, Nymburk, IČ , DIČ CZ

13 Diagram 3-7 Smazat Vyberte nepotřebnou IP adresu ze seznamu a klikněte na tlačítko Del pro její vymazání. SNMP Status Po zvolení jedné IP adresy ze seznamu, SNMP status zobrazí 0 nebo 1. Pokud je v SNMP program zjistí kartu, SNMP status zobrazí 1. Pokud program kartu nezjistí, SNMP status zobrazí 0. Pokud není vybrána žádní IP, SNMP status zobrazí ---. Viz diagram 3-8.

14 Diagram 3-8

15 Reset Pokud je nutné restartovat IP adresy zařízení, vyberte SNMP reset enable a klikněte na tlačítko Reset. Po vložení hesla k potvrzení přihlášení je možné zařízení restartovat. Pro provedení této akce se prosím řiďte kroky níže: Krok 1: Vyberte z IP seznamu zařízení, jehož IP je třeba restartovat. Viz diagram 3-9. Diagram 3-9 Krok 2: Po zvolení IP zaškrtněte políčko SNMP reset enable. Tlačítko Reset bude následně aktivní. Viz diagram Diagram 3-10

16 Krok 3: Klikněte na tlačítko Reset. Zobrazí se dialogové okno pro potvrzení akce. Při zvolení Yes, zobrazí se dialogové okno pro potvrzení přihlášení. Při zvolení No se krok přeruší. Viz diagram Diagram 3-11 Krok 4: Po vložení hesla a výběru Login budete požádáni o přihlášení. Vybrané zařízení se následně restartuje. Při zvolení Cancel se krok přeruší. Diagram 3-12 Poznámka: Při změně MAC adresy zařízení před restartem a zařízení získalo adresu

17 pomocí DHCP (Automatické získávání IP adresy), je třeba nutné kliknout

18 na tlačítko Scan pro získání IP adresy po restartu SNMP Manager Function Menu Systém Přihlášení Při vzdáleném přístupu na SNMP zařízení je nezbytné ověření ID. Přednastavené heslo je Krok 1: Vyberte System >> Login Krok 2: Vložte přednastavené heslo a klikněte na tlačítko Login. Nebo klikněte na Cancel pro zrušení přihlášení. Viz diagram Diagram 3-13 Odhlášení Odhlaste se ze systému, není-li přístup potřeba. Odchod Vyberte Quick pro odchod z SNMP Manageru Nastavení Basic info

19 Zobrazení základních informací o IP adrese a MAC adrese. Viz diagram 3-14.

20 Diagram 3-14 IP nastavení Část 1: Změna MAC adresy Krok 1: Vyberte IP adresu ze seznamu. Zobrazí MAC adresu zařízení ve výstupním okně. Pokud je nutné změnit MAC adresu zařízení, klikněte na Change Viz diagram Diagram 3-15

21 Krok 2: Pokud je vybráno Change, vložte MAC adresu do boxu,

(Video) hybrid solar inverter pc software watchpower test .generic .y&h lost cd .

22 Na tlačítko Apply bude nyní možné kliknout, viz diagram Diagram 3-16 Krok 3: Po změně MAC adresy, klikněte na tlačítko Apply. Zobrazí se dialogové okno pro potvrzení akce. Viz diagram Diagram 3-17 Krok 4: Při zvolení Yes, se zobrazí Operation success ve výstupním okně. Viz diagram 3-18.

23 Diagram 3-18 Část 2: Nabízí se dvě možnosti získání IP adresy Automatické získání IP adresy (DHCP) Ruční konfigurace IP adresy Systém automaticky získá IP adresy. Pokud není tato služba v LAN síti k dispozici, zobrazí se IP , maska sítě a brána jako Viz diagram 3-19.

24 Online upgrade Diagram 3-19 Nabízí se tři metody online upgradu: Upgrade vybraných zařízení: Upgraduje všechna SNMP zařízení uvedené v okně. Upgradovat všechna neupgradovaná zařízení: Dojde k upgradu pouze těch SNMP zařízená, která nepoužívají stejné verze jako aktuální SNMP zařízení. Vynutit upgrade všech zařízení: Nehledě na to, jaké verze jsou požívány na SNMP zařízeních uvedených v okně, dojde k upgradu na verzi používanou na aktuálním SNMP zařízení. Viz diagram Diagram 3-20 Krok 1: Klikněte na tlačítko Browse pro výběr souboru. Viz diagram 3-21.

25 Diagram 3-21 Krok 2: Klikněte na tlačítko Upgrade pro spuštění upgradu. Viz diagram Diagram 3-22 Krok 3: Po dokončení upgradu lze zkontrolovat zprávu ve výstupním okně. Viz diagram 3-23.

26 Diagram 3-23 Poznámka: Pokud nastane mimořádná situace během procesu upgradu, systém automaticky proces restartuje. Pokud dojde k přerušení pětkrát, systém proces automaticky zastaví. V takovém případě zkontrolujte, zda LAN pracuje správně. System manager Je možné změnit heslo pro heslo pro konkrétní SNMP zařízení nebo všechna hesla pro všechna SNMP zařízení. Viz diagram Diagram 3-24

27 Vyberte zařízení: Vyberte pro změnu hesla na SNMP zařízení ze seznamu v okně. Vybrat všechny: Vyberte pro změnu hesel na všech SNMP zařízeních se seznamu v okně Vložte původní heslo, nové heslo a znovu heslo pro potvrzení. Klikněte na tlačítko Apply pro použití změny. Poznámka: Délka hesla je 8 až 15 číslic. Pokud je změna hesla použita pro všechna SNMP zařízení, hesla na všech SNMP zařízeních budou totožná. Statická adresa V SNMP manageru lze konfigurovat dvě statické trap adresy a změnit trap port. Přednastavený tra port je 162. Viz diagram Diagram 3-25 Poznámka: SNMP zařízení může poskytovat 2 statické trap adresy a 8 dynamických trap adres. Zařízení SNMP automaticky získá IP adres od hostitele s nainstalovaným monitorujícím softwarem jako dynamickou adresu. Pokud je jedna z dynamických adres neaktivní déle než 10 minut, SNMP zařízení ji automaticky uvolní a získá novou dynamickou adresu Jazyk SNMP nabízí volbu 12 jazyků:

28 Čínsky (zjednodušeně)

29 Čínsky (tradičně) Anglicky Německy Italsky Polsky Portugalsky Rusky Španělsky Turecky Ukrajinsky Francouzsky Přednastavený jazyk je angličtina Nápověda O programu: Klikněte na nabídku Help a vyberte About. Zobrazí informace o autorských právech k softwaru 3.5. Otevřít monitoring Klikněte na Open Monitor pro otevření monitorující webové stránky WatchPower Stav ikon a softwaru Připojení zařízení A bude rotovat jako animace Při přijetí zprávy o připojení zařízení: bude blikat pro upozornění Při přijetí zprávy bez připojených zařízení: bude blikat pro upozornění 3.7. Panel zpráv Uživatelé mohou zkontrolovat panel zpráv pro zobrazení seznamu událostí. Viz diagram 3-26.

30 Diagram Exit Klikněte na Exit pro odchod z monitorovací aplikace.

31 4. Grafika toku energie K dispozici je 5 částí grafického rozhraní, jak je ilustrováno níže: Diagram 4-1 A. Function Menu nabízí kompletní soubor nástrojů pro navigaci a nastavení grafického rozhraní. B. Shortcut Menu nabízí zkratky pro často používané funkce. C. Inverter Navigation zobrazuje všechna zařízení. D. Current Monitoring Information zobrazuje uživatelské ID monitorovaného invertoru. E. Main Window zobrazuje proud energie, provozní informace, informace o zařízení a informace o monitorovaném invertoru. Viz diagram 4-2.

32 Diagram 4-2

(Video) How to connect MPP Solar Inverter to a Laptop or USB Port

33 1. Proud energie: Nabízí se pět ikon: solární panel, baterie, invertor, zátěž a síť. Zobrazuje dynamický proud energie pomocí těchto pěti ikon. Zapnutý a pohotovostní režim: invertor nenapájí zátěž, dokud nestisknete tlačítko do polohy ON. Síť nebo PV zdroj může baterii nabíjet během pohotovostního režimu. Režim zapnutí Pohotovostní režim Síťový režim invertoru bude napájet zátěž ze sítě. Síť nebo PV zdroj může baterii nabíjet.

34 Režim baterie invertor bude napájet zátěž z baterie nebo PV panelu. Pouze PV zdroj může nabíjet baterii. Režim baterie Chybový režim: v invertoru došlo k chybě a žádná energie není invertorem dodávána. Síť nebo PV zdroj může přesto baterii nabíjet. 2. Základní informace

35 Zobrazuje informace o AC napětí, AC frekvenci, PV vstupního napětí, napětí baterie, kapacitu baterie, nabíjecí proud, výstupní napětí, výstupní frekvence, výstupní zdánlivý výkon, výstupní činný výkon a procentní zátěž. 3. Produktové informace Produktové informace zobrazí typ režimu, topologii, verzi hlavního CPU a verzi sekundárního CPU. 4. Jmenovité informace Jmenovité informace zobrazují jmenovité napětí AC, jmenovitý AC proud, Jmenovité napětí baterie, jmenovité výstupní napětí, jmenovitou výstupní frekvenci, jmenovitý výstupní proud, jmenovitý zdánlivý výkon a jmenovitý výstupní činný výkon Konfigurace WatchPower Základní Pro nastavení parametrů zobrazení. Vyberte WatchPower Configuration>>Basic. Viz diagram 4-3. Diagram Page refresh interval: Tento interval určuje, jak často je webová stránka obnovována. Rozsah je od 5 do 600 vteřin. Přednastaveno je 5 vteřin. 2. Device scan interval: Tento interval určuje, jak často jsou připojená zařízení skenována. Rozsah je od 5 do 600 vteřin. Přednastaveno je 5 vteřin. 3. Record interval: Tento interval určuje, jak často jsou monitorovaná data invertorů zaznamenávána v databázi. Rozsah je od 30 do 600 vteřin. Po 30 vteřinách. Přednastaveno je 60 vteřin. 4. Date formát: Tento systém podporuje čtyři formáty data, RRRR-MM-DD, RRRR/MM/DD, MM-DD-RRRR a MM/DD/RRRR. Přednastaveno je RRRR- MM-DD. V případě provedení změny, klikněte na tlačítko Apply. Poté dojde k uložení nastavení Heslo Nastavení hesla je umožněno pouze administrátorovi. Před provozováním a konfigurací softwaru se prosím přihlaste a změňte heslo. Přednastavené heslo pro Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, Nymburk, IČ , DIČ CZ

36 první přihlášení je administrator. Uživatelé přihlášení jako host bez přihlášení jako administrátor mohou prohlížet pouze informace a stav invertoru. Host nemá přístup k nastavení. Krok 1 Vyberte WatchPower Configuration>>Password. Viz diagram 4-4. Diagram 4-4 Krok 2 Vložte staré heslo, nové heslo a znovu pro potvrzení nového hesla. Nové heslo by mělo mít alespoň 6 znaků. Poté klikněte na tlačítko Apply pro úspěšnou změnu hesla. POZNÁMKA 1: Jednoduše klikněte na tlačítko Login v pravém horním rohu pro přihlášení do softwaru. POZNÁMKA 2: Pokud dojde k zapomenutí hesla, je třeba reinstalovat software Nastavení SMS Pro vložení seznamu příjemců SMS. V případě varovné události dojde k odeslání zprávy o stavu invertoru určeným uživatelům prostřednictvím mobilního telefonu. Pro nastavení událostí prosím konfigurujte stránku Event Action (viz část 4.1.5). Krok 1 Vyberte WatchPower Configuration >> SMS Setting. Viz diagram 4-5.

37 Diagram 4-5 Krok 2 Vyberte komunikační port a přenosovou rychlost. Krok 3 Vložte číslo mobilního telefonu do položky Phone no. a klikněte na tlačítko Add pro přidání telefonního čísla do seznamu příjemců. Pro vymazání čísel vyberte číslo telefonu ze seznamu příjemců a klikněte na Delete. Krok 4 Klikněte na tlačítko Apply pro uložení změn. Použijte tlačítko Test pro odeslání zkušební SMS pro kontrolu správnosti nastavení. V případě správného nastavení všech parametrů systém odešle testovací zprávu všem příjemcům a zobrazí vyskakovací zprávu. (Viz diagram 4-6) V jiném případě se zobrazí chybový dialog upozorňující na chybu v nastavení. (Viz diagram 4-7)

38 Diagram 4-6 Diagram 4-7 Poznámka: Při zasílání SMS prostřednictvím mobilního telefonu je nutné připojit GSM modem Toto nastavení umožňuje zaslat varovný prostřednictvím SMTP serveru. Pro nastavení událostí prosím konfigurujte stránku Event Action (viz část 4.1.5). Pro použití této funkce je nutné správně nastavit ovou službu. Všechny hodnoty na této stránce nejsou v rámci továrního nastavení vyplněny. Tuto akci nelze provést bez SMTP informací, ového účtu a hesla. Kromě toho, účet uživatele by měl mít povoleno SMTP/POP3 přeposílání. Vyberte System Configuration >> . Viz diagram 4-8.

39 Diagram 4-8 Step 2 Vložte SMTP server, port, odesílatele, uživatelské jméno a heslo. Zaškrtněte políčko, pokud je nutné ověření hesla.

40 Poznámka: Pokud používáte Exchange server, je nutné nakonfigurovat doménové jméno Exchange serveru na SMTP serveru. Zaškrtněte políčko Exchange server a klikněte na tlačítko Apply. Krok 3 Vložte příjemcovu ovou adresu do políčka . Poté klikněte na Apply pro přidání do seznamu příjemců. Pro vymazání ového účtu jednoduše vyberte účet z listu příjemců a klikněte na tlačítko Delete. Krok 4 Klikněte na tlačítko Apply pro uložení změn. Tlačítko Test lze použít pro otestování odeslání u všech příjemcům pro zajištění správné funkce. V případě, že testovací y byly správně odeslány určeným příjemcům, zobrazí se zpráva na provozovaném PC. V jiném případě se zobrazí chybový dialog upozorňující na chybu v nastavení Nastavení událostí Nastavuje akce vyvolané událostmi. Nabízí 4 druhy akcí vyvolaných událostí. 1. Záznam události: Zaznamená událost do datového záznamu. Tato funkce je zapnuta standardně. 2. Varovné zprávy: Zobrazí zprávu v systémové liště. 3. SMS: Zašle zprávu na určená telefonní čísla Zašle na určené ové účty. Krok 1 Vyberte WatchPower Configuration >> Event actions. Viz diagram 4-9. Krok 2 Vyberte akce zaškrtnutím políčka. Krok 3 Klikněte na tlačítko Apply pro uložení změn. Diagram 4-9 POZNÁMKA 1: Při změnách v seznamu příjemců SMS nebo u je nutné obnovit stránku pro nastavení událostí, aby došlo ke znovu nahrání upraveného seznamu příjemců.

41 Nastavení Plug and Play komunikačního portu Pro nepřetržitý monitoring invertoru dochází ke skenování každého komunikačního portu. Komunikační porty jsou tak obsazeny. Tato funkce uvolní některé komunikační porty, které nejsou připojeny se zařízeními. Používané komunikační porty budou zobrazeny pomocí zašedlých ikon. Podle potřeby může uživatel vybrat Allow scanned pro opětovné skenování nebo No scanning pro uvolnění komunikačních portu. Krok 1: Vyberte WatchPower configuration>> Com. port plug and play setting. Viz diagram Diagram 4-10 Krok 2: Klikněte na Refresh pro obnovení stavu komunikačních portů. Krok 3: Klikněte na No scanning pro zastavení skenování komunikačního portu. Klikněte na Allow scanned pro začátek skenování komunikačního portu Nastavení sériového Modbus Nastavení komunikačního portu Modbus s PC, které je přepojeno k Modbus kartě pomocí RS232/RS485 konvertoru. Toto nastavení zahrnuje Modbus port, přenosovou rychlost, datový bit, stop bit, paritu a ID každého zařízení v Modbus síti. Krok 1 Vyberte WatchPower configuration>> Modbus serial setting. Viz diagram Krok 2 Krok 3 Krok 4 Vyberte Modbus port pro připojení k PC. Vyberte Device ID připojeného invertoru v Modbus síti. Vyberte Baud rate komunikačního portu. Přednastaveno je Krok 5 Změňte Data bit komunikačního portu. Přednastaveno je 8. Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, Nymburk, IČ , DIČ CZ

42 Krok 6 Změňte Stop bit komunikačního portu. Přednastaveno je 1. Krok 7 Změňte Parity. Přednastaveno je NONE. Krok 8 Klikněte na tlačítko Apply pro uložení všech změn. Diagram 4-11 POZNÁMKA 1: Klikněte na tlačítko Refresh pro obnovení seznamu portů. POZNÁMKA 2: WatchPower podporuje množství komunikačních portů v množství Modbus sítích. POZNÁMKA 3: Všechna nastavení budou uložena v závislosti na výběru portu v kroku 2. POZNÁMKA 4: Přednastavení ID zařízení invertoru je 1. POZNÁMKA 5: Pokud není vybráno žádné ID zařízení, bude označeno jako nepřipojeno do žádné Modbus sítě. POZNÁMKA 6: Pokud monitorujete více Modbus sítí, prosím opakujte od kroku 2 do kroku 7 pro nastavení všech portů Ovládání zařízení Nastavení parametrů (heslo: administrator) Tato stránka aktivuje některé funkce a nastavuje parametry invertorů. Vyberte Device Control >> Parameter Setting nebo vyberte ikonu zástupce diagram Viz

43 Diagram 4-12 Poznámka: Obrazovka se může lišit v závislosti na modelu invertoru. Krok 1 Aktivujte/vypněte funkce kliknutím na tlačítko Enable nebo Disable. Změňte číselné hodnoty kliknutím na šipky (nahoru-dolů) nebo je přímo změňte v políčku. Krok 2 Klikněte na tlačítko Apply pro uložení nastavení. Kliknutím na tlačítko Apply je uložena každá funkce. Buzzer alarm-bzučák: Pokud je vypnuto, bzučák nebude aktivován při chybě nebo varování. Power saving mode-režim úspory: Pokud je vypnuto, výstup bude nepřetržitě zapnut, pokud je zařízení provozováno v bateriovém režimu. Pokud je zapnuto, výstup invertoru bude zapnut nebo vypnut v závislosti detekci připojené zátěže. Pokud není zátěž detekována, výstup invertoru bude vypnutý, dokud zátěž nedosáhne určité úrovně. Pro více informací se seznamte s manuálem. Backlight-podsvícení LCD: Pokud je vypnuto, podsvícení LCD bude vypnuto, pokud nejde ke stisknutí tlačítka panelu po dobu 1 minuty. Overload auto restart-automatický restart z důvodu přetížení: Pokud je vypnuto, jednotka se nebude restartovat, pokud dojde k přetížení. Over temperature auto restart-automatický restart z důvodu přehřátí: Pokud je vypnuto, jednotka se nebude restartovat po vyřešení chyby z důvodu přehřátí.

(Video) Setting Up WiFi and the App for the EG4 6500EX Inverter (WatchPower)

44 Beeps while primary source interrupt-pípání při přerušení primárního zdroje: Pokud je povolen, alarm upozorní na odpojení primárního zdroje. Overload bypass-aktivace při přetížení: Pokud povoleno, jednotka se přepne na síťový režim, jestliže dojde k přetížení během bateriového režimu. LCD screen returns to default display screen after 1min-LCD se vrací na přednastavenou obrazovku po uplynutí 1 min: Pokud je zapnuto, LCD obrazovka se vrátí na přednastavenou obrazovku, pokud nedojde ke stisknutí tlačítka po dobu 1 minuty. Solar power balance-vyrovnání solárního výkonu: Tato funkce je k dispozici pouze u modelů 4KVA/5KVA. Pokud je povoleno, solární vstupní výkon bude automaticky upraven podle příkonu připojené zátěže. Pokud je vypnuto, solární vstupní výkon bude odpovídat max. nabíjejícímu výkonu baterie nehledě na velikost odběru, zátěže LOAD. Diagram 4-13 Charge source priority-priorita zdroje nabíjení: klikněte na šipku (nahorudolů) pro nastavení priority zdroje dobíjení. Nabízí se 4 možnosti: jen síť, první PV solar (po ukončení PV se přepne nabíjení z centrály nebo sítě), PV solar a síť, a pouze PV solar. Pro více informací se seznamte s manuálem. Viz diagram 4-13.

45 Diagram 4-14 Output source priority-výstupního zdroje: Klikněte na šipku (nahoru-dolů) pro nastavení priority výstupního zdroje. Nabízí se 3 možnosti: síť, PV solar, a PV solar a SBU (baterie). (Pro více informací se seznamte s manuálem. Viz diagram Diagram 4-15

46 AC input range-rozsah AC vstupu Klikněte na šipku (nahoru-dolů) pro nastavení vhodného vstupního rozsahu připojených zařízení. Při zvolení Appliance je zvolen typ připojení domácích spotřebičů. A při zvolení typu UPS je zvoleno připojení osobního počítače. Pro více informací k vstupnímu rozsahu připojených zařízení se seznamte s manuálem. Viz diagram Diagram 4-16 Battery type-typ baterie: Vyberte typ připojené baterie: Nabízí se 2 možnosti: AGM nebo zaplavená. Pro parametry nabíjení těchto dvou typů baterií se seznamte s produktovým manuálem. Output mode-režim výstupu: Možnosti se budou lišit v závislosti na modelu invertoru. Viz diagram Single-jednotlivě: Tento invertor je nastaven pro jednotlivý provoz. Parallel-paralelně: Tento invertor je nastaven pro paralelní provoz. Phase R of 3phase output-fáze R(L1) 3-fázového výstupu: Tento invertor je nastaven pro napájení připojených zátěží ve fázi R(L1) 3-fázového výstupu. Phase S of 3phase output-fáze S(L2) 3-fázového výstupu: Tento invertor je nastaven pro napájení připojených zátěží ve fázi S(L2) 3-fázového výstupu. Phase T of 3phase output-fáze T(L3) 3-fázového výstupu: Tento invertor je nastaven pro napájení připojených zátěží ve fázi T(L3) 3-fázového výstupu.

47 Output frequency-výstupní frekvence Nominální výstupní frekvence, výběr mezi 50Hz a 60Hz. Back to grid voltage-napětí pro návrat k síti: Klikněte na šipku (nahoru-dolů) pro nastavení nízké úrovně napětí baterie. Pokud je SBU vybráno jako priorita výstupní zdroje, invertor přepne výstupní zdroj na síť, pokud napětí baterie klesne pod nastavenou nízkou úroveň napětí baterie. Max. charging current-maximální nabíjecí proud: Klikněte na šipku (nahorudolů) pro nastavení maximálního dobíjecího proudu. Maximální dobíjecí proud se může lišit v závislosti na modelu invertoru. Pro více informací se prosím seznamte s manuálem výrobku. Max. AC charging current-max. AC nabíjecí proud: Klikněte na šipku (nahorudolů) pro nastavení dobíjecího AC proudu. Pro detailní informace se prosím seznamte s uživatelským manuálem invertoru. Back to discharge voltage-napětí hluboké vybití (nastavená hranice): Pokud je napětí baterie menší než nastavené napětí, aktivuje se AC síťové nabíjení. Bulk charging voltage-bulk nabíjecí napětí: Klikněte na šipku (nahoru-dolů) pro nastavení Bulk (objemové, proudové)nabíjecího napětí. Pro více informací k doporučenému hromadnému dobíjecímu napětí v závislosti na typu připojené baterie se seznamte s produktovým manuálem. Float charging voltage-float napětí plovoucího nabíjení: Klikněte na šipku (nahoru-dolů) pro nastavení napětí pro plovoucí nabíjení Float (konstantní napětí baterie). Pro více informací k doporučenému napětí plovoucího nabíjení v závislosti na typu připojené baterie se seznamte s produktovým manuálem. Battery cut-off voltage-napětí pro odpojení baterie: V bateriovém režimu, pokud je napětí baterie nižší než napětí pro odpojení baterie, invertor vypne baterii a přepne se do chybového režimu Obnovení továrního nastavení Tato funkce umožňuje obnovit všechna nastavení na tovární hodnoty a odstranit všechna data z databáze. Vyberte Device control >> Restore to the defaults. Viz diagram 4-17.

48 4.3. Zobrazení Diagram Data Tato funkce dovoluje procházet provozní data invertoru uložená v tabulce nebo v grafu. Datasheets Vyberte View >>Data>>Datasheets nebo klikněte na ikonu zástupce. Viz diagram Vyberte zařízení a období, které si přejete zobrazit. Klikněte na Browse pro zobrazení výsledků. Print -Tisk : Tiskne vybrané tabulky dat. Delete-Smazat : Vyberte data a klikněte na tlačítko Delete pro odstranění záznamu. Delete All-Smazat vše : Klikněte na Delete All pro smazání všech záznamů uložených v zobrazené tabulce. Export : Klikněte tlačítko Export pro uložení zobrazené tabulky do místního počítače v PDF formátu.

49 Diagram 4-18 Grafy Vyberte View >>Data>>Charts. Viz diagram Vyberte zařízení a období. Klikněte na Browse pro zobrazení výsledků. Diagram 4-19

50 Záznam událostí Vyberte View >>Event log nebo klikněte na ikonu zástupce záznamu událostí. pro vložení Umožňuje prohlížení událostí v závislosti na zvoleném období. Zobrazuje podrobné informace a statistiku událostí. Viz diagram Delete-Smazat : Vyberte data a klikněte na tlačítko Delete pro odstranění záznamu. Delete All-Smazat vše : Klikněte na Delete All pro smazání všech záznamů uložených v zobrazené tabulce. Export : Klikněte tlačítko Export pro uložení zobrazené tabulky do místního počítače v PDF formátu. Diagram Záznam chyb (Fault data log) Vyberte View >>Fault data log. Viz diagram Zaznamenává poslední chybové události. Smazat : Vyberte data a klikněte na tlačítko Delete pro odstranění záznamu. Smazat vše : Klikněte na Delete All pro smazání všech záznamů uložených v zobrazené tabulce. Export : Klikněte tlačítko Export pro uložení zobrazené tabulky do místního počítače v PDF formátu.

51 Diagram Přihlášení a odhlášení (Log in and Log out) Tato ikona zobrazuje stav přihlášení. Pokud je zobrazena ikona, uživatel je přihlášen jako host. Pokud je zobrazena ikona, uživatel je přihlášen jako administrátor. Klikněte na ikonu a vložte heslo pro přihlášení do softwaru. Přednastavené heslo je administrator. Viz diagram Diagram 4-21 Klikněte na ikonu pro odhlášení. Status se změní na host. Viz diagram 4-22.

52 Diagram Jazyk V současné chvíli software nabízí tyto jazyky k výběru: Anglicky Německy Polsky Španělsky Čínsky (zjednodušeně) Čínsky (tradičně) Při prvním použití software zobrazí vhodný jazyk podle jazyku operačního systému Nápověda (Help) O programu: Klikněte na nabídku Help a vyberte About. Zobrazuje informace o autorských právech k softwaru. Nápověda: Klikněte na nabídku Help a vyberte Online help. Zobrazí se nápověda. Před použitím manuálu se pečlivě seznamte s manuálem.

53 Pokyny k nakládání s odpadem Po ukončení životnosti tohoto zařízení je nevyhazujte do směsného odpadu, ale odevzdejte je na sběrné místo elektroodpadu nebo vašemu prodejci. Firma Solar energy PCE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. - Osvědčení č. 26PV-REMA PV Systém - Fotovoltaické moduly - Osvědčení č REMA Systém - nakládání s elektroodpadem. Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o.,drahelická 53/10, Nymburk ičo: , mail.:

Videos

1. WatchPower solar inverter monitoring and configuration software
(Kuarahy Energía Solar)
2. Tips on Using WatchPower Program
(Bobby's Solar Homestead)
3. EASUN Hybrid Wechselrichter - RICHTIGE EINSTELLUNGEN! Komplette Anleitung! Deutsch / 2022
(Mr.mining)
4. MPP Solar, EAsun, Voltronic WIFI Module Install and Configuration
(Happy Greener World)
5. Watch Power Software Voltacon All-In-One Inverter Review.
(Solar Power Channel with Chris)
6. DIY MPP Solar Easun Voltronic Inverter Online data analysis Best App - SmartESS
(Happy Greener World)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated: 20/04/2023

Views: 6193

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.